Organizator

Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

Partner

Mistrzowskie interpretacje

Inspiracje, edukacja, integracja

Projekt  adresowany jest do uczniów szkół muzycznych oraz dzieci niepełnosprawnych w kilku miastach południowej Polski, oddalonych od dużych centrów kulturalnych. Jego główne cele to: inspiracja do aktywności artystycznej, edukacja muzyczna oraz integracja uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem artystycznym. Podczas lekcji mistrzowskich i koncertów młodzi instrumentaliści będą mieli możliwość kontaktu z wybitnymi artystami, o  bogatym doświadczeniu scenicznym, będących na co dzień pracownikami naukowo-dydaktycznymi polskich wyższych uczelni. Uczniowie niepełnosprawni będą mieli natomiast okazję uczestnictwa w koncertach oraz specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez certyfikowane muzykoterapeutki. Wydarzenia odbędą się od października do stycznia w Bystrzycy Kłodzkiej, Pławnicy, Cieszynie, Gorlicach, Szymbarku i Przemyślu.

Relacja Mistrz – Uczeń pozostaje od wieków jedyną formą prawdziwego zgłębienia tajników wykonawstwa instrumentalnego. Na co dzień uosabia się ona w pracy pod okiem nauczyciela – profesjonalnie wykształconego muzyka i pedagoga. Niemniej, bliski kontakt z artystami prowadzącymi bogatą działalność koncertową jest dla uczniów zawsze inspiracją do podjęcia wytężonej pracy nad rozwojem własnych talentów. Mogą w sposób bezpośredni doświadczyć celu i sensu nauki. Spotkania takie są niezwykle motywujące, a to właśnie odpowiednia motywacja jest warunkiem osiągnięcia artystycznego sukcesu w przyszłości.

Czynne uczestnictwo w warsztatach pozwala nie tylko rozwinąć umiejętności gry w oparciu o autorskie metody nauczania, ale także poznać nowe sposoby kreowania interpretacji utworów, wykorzystujące zarówno wiedzę jak i wyobraźnię, rozwinąć wrażliwość artystyczną. Jednym z celów niniejszego projektu jest zwrócenie uwagi także na to, iż ta właśnie wrażliwość powinna w sposób wymierny przekładać się na wrażliwość społeczną. Kontakt uczniów szkół muzycznych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, osobiste doświadczenie ograniczeń w zakresie odczuwania i odbierania rzeczywistości przez osoby niepełnosprawne da szansę na rozbudzenie w młodym pokoleniu uczucia empatii. Wspomoże to proces wychowania ludzi świadomych i wrażliwych na potrzeby innych.

Warsztaty muzykoterapeutyczne są formą aktywizacji uczniów niepełnosprawnych i zachęty do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Integracja ze środowiskiem uczniów szkół muzycznych zwiększy także w sposób znaczący ich społeczną inkluzję. Udział tych dwóch grup uczniów pozwoli dostrzec, iż zarówno edukacja muzyczna, jak i rehabilitacja, jest związana z codzienną, wytężoną pracą, stałym przekraczaniem własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych. Jest realizacją niemożliwego, wspinaczką na wyżyny własnych możliwości.

Artyści

Muzykoterapeuci

Wydarzenia

Warsztaty instrumentalne

Koncerty

Warsztaty muzykoterapii